รวมวิดีโอสัมภาษณ์

สัมภาษณ์คุณขนิษฐา-มันเคล

จากเสียงลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการสร้างบ้าน สัมภาษณ์คุณขนิษฐา มันเคล - MODERNDE รับสร้างบ้านขอนแก่น รับสร้างบ้านอุดรธานี


สัมภาษณ์คุณปวิตร-คุณสุภัสปภา

บทสัมภาษณ์คุณปวิตร-คุณสุภัสปภา ลูกค้า MODERNDE รับสร้างบ้าน ตั้งแต่ก่อนเริ่มคิดจะสร้างบ้าน จนได้บ้านที่ใจต้องการ


สัมภาษณ์คุณฉมามาศ จองศิริกุล

คุณฉมามาศ จองศิริกุล อาชีพนักธุรกิจ ลูกค้าMODERNDE รับสร้างบ้านอุดร


สัมภาษณ์คุณนภัสดล คำสีลา

คุณนภัสดล คำสีลา สถาปนิกและนักธุรกิจ ลูกค้า MODERNDE รับสร้างบ้านอุดร


สัมภาษณ์คุณอภิญญา อึ้งศิริสวัสดิ์

นักธุรกิจสาวสวย ที่งานเยอะธุรกิจรัดตัวจนแทบจะไม่มีเวลาว่าง กับแนวคิดการและแรงบันดาลใจในการ สร้างบ้านในฝันของตัวเอง "คุณแตงโม อภิญญา อิ้งศิริสวัสดิ์


สัมภาษณ์คุณกาญจนา ราชชาดา สร้างบ้านด้วย Eco Nano Block

คุณกาญจนา ราชชาดา เจ้าของบ้านที่สร้างด้วยวัสดุ Eco Nano Block จะมาเลาถึงบ้านที่สร้างด้วยอิฐนาโน นั้นจะเป็นอย่างไร


MODERNDE Unseen Specs

นอกจากเราจะมอบวัสดุที่ได้มาตรฐาน ที่ลูกค้าสามารถจับต้องมองเห็นได้ในทางออกแบบ ในส่วนของงานก่อสร้างเราก็ยังได้มอบมาตรฐานพร้อมการตรวจสอบการก่อสร้างจากทางวิศวกร เรียกว่า สเปคที่ลูกค้ามองไม่เห็น แต่สำคัญยิ่ง ...


สัมภาษณ์เกรียงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์นดี(ขอนแก่น)จำกัด

คุณเกรียงศักดิ์ เสรีอำนวย กรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดิร์นดี (ขอนแก่น) จำกัด เล่าถึงการตัดสินใจเลือกใช้ Builk เป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจหลักของบริษัท การปรับตัวของพนักงาน และประโยชน์ที่องค์กรได้รับจาก Builk