โมเดิร์นดี รับสร้างบ้าน ด้วยวัสดุนาโน บล็อค

อิฐบล็อค นาโน (NANO BLOCK)

นวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ ของไทยที่ช่วยลดขั้นตอนการก่อสร้างบ้านที่ยุ่งยากซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

บ้านอิฐบล็อคนาโน แข็งแรกงกว่าเดิม ประหยัดกว่าเดิม รวดเร็วกว่าเดิม เย็นสบายกว่าเดิม เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ภายในบ้านสวยงาม

เดือยบล็อค ช่วยล็อคให้ผนังแข็งแรงมากขึ้น และช่วยให้ก่ออิฐบล็อคได้ง่ายและรวดเร็ว

ช่องว่างภายในทำให้เป็น "ฉนวนกันความร้อน" และสามารถร้อยสายไฟฟ้าและปะปาได้ง่าย

ก่อผนังโดยการชุบปูนกาว ทำให้ก่อได้ง่ายและรวดเร็ว

หล่อด้วยคอนกรีตผสมเปียก ทำให้แข็งแรงมาก รับน้ำหนักได้มากกว่า 15ตัน/ก้อน ทำให้เป็นผนังรับแรง ไม่ต้องมีเสาและคาน

เหมาะสำหรับ

บ้านพักอาศัยชั้นเดัยว
รีสอร์ทตากอากาศ
บ้านเช่า ห้องแถว
บ้านรังนกนางแอ่น
รั้วบ้าน รั้วโรงงาน
กำแพงกันดิน
ฟาร์ม โรงเรือนการเกษตร
ฝายชะลอน้ำ ฝายแก้ว
บ่อบำบัดน้ำเสีย
ห้องสมุดโรงเรียน
แท้งค์น้ำ สระว่ายน้ำ
ป้อมยาม
กุฏิพระ
โรงรถ
ศาลาปฏิบัติธรรม
เสาคอนกรีต