GOOD IDEA 11 : ฮวงจุ้ยห้องนอน

โมเดิร์นดี บริษัท รับสร้างบ้าน อุดร ขอนแก่น พรีเซ็นต์ ฮวงจุ้ยห้องนอน

การตกแต่งห้องนอน ตามหลักฮวงจุ้ย
สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยของห้องนอน เนื่องจากห้องนอนถือเป็นส่วนสำคัญของบ้าน เป็นส่วนที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา คนเราใช้เวลาในห้องนอนต่อวันประมาณ 35-50 % ซึ่งถือว่าห้องนอนเป็นห้องที่สำคัญมาก ฉะนั้นเราควรจะจัดห้องนอนอย่างไรให้ตรงหลักฮวงจุ้ย ให้เรานอนหลับพักผ่อนสบาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้น เราจึงควรให้ความสำคัญกับห้องนอนเป็นพิเศษเช่นกัน ฮวงจุ้ยห้องนอน

ตำแหน่งเตียงภายในห้องนอน นับได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญของห้องนอน หากตั้งไม่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เนื่องจากร่างกายของคนเราจะมีสนามพลังที่เกิดจากการไหลเวียนภายในร่างกาย หากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ณ ขณะที่กำลังนอนหลับสนามพลังดังกล่าวก็จะหมุนเวียนได้คล่องตัว สมดุลกับสนามแม่เหล็กของโลก โดยตำแหน่งที่เหมาะสม ตามหลักฮวงจุ้ยจีน มีดังต่อไปนี้

1.หลีกเลี่ยงการตั้งเตียงให้ตรงกับประตู เพราะทำให้คนภายนอกเห็นได้ง่าย อาจรบกวนความเป็นส่วนตัว จึงส่งผลต่อการพักผ่อน อีกทั้ง ประตู ยังเป็นทางผ่านของพลังลมด้วย เมื่อเตียงอยู่ตรงกับทางผ่านลม ร่างกายก็ย่อมได้รับผลกระทบไปเต็มๆ จึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง

2.หลีกเลี่ยงการตั้งหัวเตียงอยู่ใกล้ประตูเพราะหากบังเอิญมีคนเดินผ่าน หรือเปิดประตูเข้ามา อาจทำให้การผักผ่อนของคุณเป็นไปอย่างสะดุด พักผ่อนไม่เต็มที่ เพราะอาจตกใจตื่นได้โดยง่าย

ฮวงจุ้ยห้องนอน
"กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในเรื่องของตำแหน่ง อาจจะใช้วิธีก่อผนังตรงหัวเตียงปิดในส่วนที่ตรงกับประตู เพื่อแก้ไขหลักฮวงจุ้ยก็ทำได้เช่นกัน"

3.ควรวางเตียงในแนวทิศเหนือใต้ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้น การวางเตียงในแนวเหนือใต้เป็นการคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เลือดหมุนเวียนสอดคล้องกับแรงโน้มถ่วง ส่งผลให้ผู้อาศัย นอนหลับได้ง่าย หลับอย่างสบาย และแน่นอนว่าส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย

4.หลีกเลี่ยงการวางเตียงไว้ใต้คานตามตำราฮวงจุ้ยจีนโบราณ กล่าวว่า การวางเตียงที่นอนไว้ใต้คาน ทำให้เกิดความกดดัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณศรีษะ อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวเหมือนมีอะไรมากดทับ อาจส่งผลให้ล้มป่วยได้ง่าย

5.หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์แขวน มาไว้บนหัวเตียงอุปกรณ์ประเภทแขวน อย่างเช่น โคมไฟ พัดลม กรอบรูป แอร์ หรืออื่นๆ ไม่ควรนำมาไว้บนหัวเตียง เนี่ยงจากทำให้เกิดแรงกดดันเช่นเดียวกับการไว้เตียงไว้ใต้คาน ส่งผลให้ผู้นอน ล้มป่วยได้ง่าย สุขภาพไม่ดี นอนหลับไม่สนิท

ฮวงจุ้ยห้องนอน

6.หลีกเลี่ยงการวางกระจกไว้หน้าเตียงอาจทำให้ผู้นอนเกิดภาวะจิตใจหดหู่ได้ อ่อนแอ และนอนหลับไม่สนิท

7.หลีกเลี่ยงการวางเตียงตรงกับประตูห้องนํ้าหากประตูห้องนอนอยู่ตรงกับเตียง ทำให้ความชื้นส่งผลกระทบเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เมื่อร่างกายสัมผัสความชื้น ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ไม่สบาย ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง อีกทั้ง หากมีการเข้าออกห้องน้ำ อาจทำให้ผู้นอน เกิดการนอนหลับไม่สนิทได้เช่นกัน

8.หลีกเลี่ยงการปล่อยหัวเตียงให้โล่ง หัวเตียงเปรียบเสมือนความมั่นคง ตามหลัก ฮวงจุ้ยจีนโบราณ กล่าวว่า การหันหัวเตียงให้ชนกับผนัง เป็นการสร้างความมั่นคง แต่หากหัวเตียงโล่ง อาจทำให้ผู้อาศัย เกิดความไม่มั่นคงได้ และหากหันหัวเตียงอยู่ชิดติดเสา จะเท่ากับว่า เตียงชิดผนังแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ก็ยังไม่เป็นตำแหน่งที่ดีตามหลัก ฮวงจุ้ย เช่นกัน

ฮวงจุ้ยห้องนอน

9.หลีกเลี่ยงการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงเพราะถือว่า เป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างร้ายแรง ดูไม่เป็นมงคล

10.หลีกเลี่ยงการจัดวางเตียงไว้ใต้บันไดตามหลักฮวงจุ้ย ถือว่า การวางเตียงไว้ใต้บันได ไม่ต่างอะไรกับการไว้ไว้ใต้คาน ส่งผลกระทบเช่นเดียวกับการไว้ใต้คาน อีกทั้ง ยังส่งผลการรบกวน เมื่อมีผู้อื่นเดินผ่านบันได อาจส่งผลให้ผู้นอนอาศัย พักผ่อนอย่างไม่สนิท รวมถึงอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองล่วงหล่นกระจายลงสู่เตียง ทำให้ผู้อยู่อาศัย สุขภาพไม่แข็งแรง เกิดอาการภูมิแพ้ได้โดยง่าย

11.ไม่ควรทำฝ้าหลุมที่ตรงกับบริเวณเตียง ตามหลักฮวงจุ้ยเหมื่อนเป็นหลุมดูดพลังงาน ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สบายได้

12.ไม่ควรติดกระจกที่สะท้อนเข้าปลายเตียง ตามหลักฮวงจุ้ย เนื่องจากกระจกเป็นการสะท้อนพลังงานเข้าบริเวณเตียง ทำให้เวลานอนทำให้รู้สึกไม่สบายหรืออาจเจ็บป่วยได้ง่าย

สรุป การวางตำแหน่งเตียงนอน ให้ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จีนโบราณนั้น ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก หากวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัย มีสุขภาพกาย และใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ การพักผ่อนที่ดี ย่อมส่งผลต่อสภาพชีวิตที่ดี หากเราสังเกตุกันโดยง่าย วันใดก็ตาม ที่มีการพักผ่อนอย่างเต็มที่ นอนหลับสนิท ตื่นมาวันรุ่งขึ้นเราจะมีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะลุยกับทุกๆสถานการณ์ จะดีแค่ไหน หากเป็นเช่นนั้น ทุกๆ วัน วันนี้ ขอจบ บทความ ฮวงจุ้ย กับตำแหน่งของเตียงนอน ไว้เพียงเท่านี้

ที่มา : banidea.com