สัมภาษณ์คุณเกรียงศักดิ์ เสรีอำนวย กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดิร์นดี รับสร้างบ้านขอนแก่น