สัมภาษณ์คุณปวิตร คุณสุภัสปภา สุขวัจน์ จองศิริกุล ลูกค้า MODERNDE รับสร้างบ้านขอนแก่น อุดรธานี

บริษัท โมเดิร์นดี รับสร้างบ้านอุดร ขอนแก่น โซนภาคอีสาน และจังหวัดไกล้เคียง สร้างความแตกต่างที่เป็นคุณ "Make It Different"