สัมภาษณ์คุณขนิษฐา มันเคล - MODERNDE รับสร้างบ้านขอนแก่น รับสร้างบ้านอุดรธานี

บริษัท โมเดิร์นดี รับสร้างบ้านอุดร ขอนแก่น โซนภาคอีสาน และจังหวัดไกล้เคียง สร้างความแตกต่างที่เป็นคุณ "Make It Different"

จากเสียงลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการสร้างบ้าน สัมภาษณ์คุณขนิษฐา มันเคล - MODERNDE รับสร้างบ้านขอนแก่น รับสร้างบ้านอุดรธานี ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทางบริษัท